Lokalrådet varetager interesser for alle borgere i Sjørslev-Demstrup området.

Formålet med lokalrådet er:
At fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes.
At varetage redigering og udsendelse af Kontaktbladet fire gange om året.
At yde støtte til almenvelgørende formål i Sjørslev-Demstrup området.
At formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune i sager, der har almene interesser.
At være en art ”samlecentral” for ideer af almen interesse. Borgerne kan til en hver tid henvende sig til udvalget med sådanne ideer.

Lokalrådet består af én repræsentant fra; Sjørslev-Demstrup idrætsforening, Trekløverskolens bestyrelse, Krathgårdens bestyrelse, Demstrup-Sjørslev husmoderforening, Menighedsrådet, Egnscentret, redaktør, kasserer og fire folkevalgte repræsentanter. Lokalrådet arbejder bl.a. med: Trafiksikkerhed i området, Sjørslev-Demstrups lokale udviklingsplan.

Traditioner:
Fællesspisning, affaldsindsamling, beplantning ved indfaldsveje, opsætning af juletræer med kæder i området.

Lokalrådet består af:

Tommy Morratz, folkevalgt, formand
Ilse Hornskov Kristensen, folkevalgt, næstformand og sekretær
Kirsten Olander, folkevalgt
Kuno Danielsen, folkevalgt
Inger Kunz, husmoderforeningen
Karina Møller Lavrsen, menighedsrådet
Anders Ahrenfeldt, skolebestyrelsen Trekløverskolen afd. Sjørslev
Niels Peter Jacobsen, Egnscentret og kasserer
Poul Rasmussen, Redaktør

Der er desuden mulighed for, at andre foreninger i området kan stille med et medlem, hvis de ønsker det.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/436960979713419/

Læs LUP (lokal udviklingsplan) for Sjørslev og Demstrup. Udarbejdet i 2012 efter borgermøde, redigeret i 2016: Sjørslev_Demstrup-Udviklingsplan_ver1 (1)

© Copyright - Sjørslev-Demstrup